سایت لینک یو - سایت اشتراک گذاری لینک فارسی

Possibly the greatest site on the Internet.

ابزار لینک یو

ابزار لینک یو برای راحتی شما

ارسال لینک از طریق بوکمارک
برای ارسال مطالب جالب به سایت لینک یو لینک روبرو را بکشید و در جایی از مرورگر خود رها کنید: لینک بوکمارک

دکمه ی کوچولوی لینک یو هم با این لینک قابل اضافه شدن به سایت شما است. به جای PAGE_URL آدرس صفحه مورد نظر را قرار دهید. نکته:ادرس نباید با http یا https آغاز شود <a href="http://linkyou.ir/index.php?page=submit&url=PAGE_URL" target="_blank"><img src="http://linkyou.ir/linkyou.png" alt="Linkyou" title="Linkyou" /><a>