سایت لینک یو - سایت اشتراک گذاری لینک فارسی

Possibly the greatest site on the Internet.

6
کلبه ی دانستنی - برخی قوانین عجیب رانندگی در گوشه کنار دنیا

قوانین راهنمایی رانندگی معمولا در کشورهای مختلف دنیا یکسان هستند و سرپیچی از آنها مبلغ خلافی خودرو را افزایش می دهد و دست آخر باید پول سرپیچیتان را به حساب دولت واریز کنید. [بیشتر بخوانید]
5
Image of بازار شام - لیست نمره منفی تخلفات رانندگی
بازار شام - لیست نمره منفی تخلفات رانندگی

طبق توضیحات سردار اسکندری مومنی، تخلفاتی که باعث کسب نمره منفی برای راننده متخلف می شود، شامل 20 مورد هستند. بدین معنی که زین پس علاوه بر نگرانی بابت خلافی خودرو باید مراقب نمره های منفی نیز باشیم، زیرا در صورت رسیدن نمره های منفی به 30، گواهینامه به مدت 3 ماه توقیف و مبلغ 40 هزار تومان نیز جریمه ن... [بیشتر بخوانید]