سایت لینک یو - سایت اشتراک گذاری لینک فارسی

Possibly the greatest site on the Internet.

1
Master Of Fee-Beta edition

این وب اپ به محاسبه اختلاف کارمزد کارگزاری در صورت داشتن، کل بدهی و طلب و کل سود در معامله سهام در بورس تهران و فرابورس می پردازد.

چه کسی رای داده

یک دیدگاه بنویسید