سایت لینک یو - سایت اشتراک گذاری لینک فارسی

Possibly the greatest site on the Internet.

5
Image of نخستين نقشه کامل عمر کهکشان راه شيری تهيه شد
نخستين نقشه کامل عمر کهکشان راه شيری تهيه شد

دانشمندان از تهيه نخستين نقشه کامل عمر کهکشان راه شيری خبر داده اند، اتفاقي که دانش نجوم را دگرگون خواهد کرد. [بیشتر بخوانید]