سایت لینک یو - سایت اشتراک گذاری لینک فارسی

Possibly the greatest site on the Internet.

5
Image of جک ولش و داستان موفقیت جنرال الکتریک-بخش اول | Tasmiman
جک ولش و داستان موفقیت جنرال الکتریک-بخش اول | Tasmiman

جک ولش و داستان موفقیت جنرال الکتریک بخش یک,جنرال الکتریک,مدیرعامل جنرال الکتریک,Jack Welch,زندگی نامه جک ولش,بیوگرافی جک ولش,آیین پیروزی,موفقیت جنرال الکتریک [بیشتر بخوانید]